Zakład Opieki Zdrowotnej MIL-MED Gryfice.

Przychodnia MIL-MED

  Drodzy Pacjenci! Wznawiamy zapisy na szczepienia przeciwko COVID-19, kontakt z MIL-MED: tel. 91 384 5865, tel. 91 384 6850. Serdecznie zapraszamy! 

  Przychodnie w Gryficach: ul. Ks. Ruta 8  91 384 6850 oraz ul. Dworcowa 21/1  91 384 6855  Pn. - Pt. od 8:00 do 18:00. Rejestracja od godz. 8.00 

 

organizm człowieka

 • Człowiek, istota ludzka …

  Człowiek, istota ludzka, od 2 milionów lat zamieszkująca kulę ziemska, zlepiona z 7 000 000 000 000 (bilionów) komórek. Psyche i soma nierozerwalnie ze sobą połączone. Mózg (100 miliardów komórek) odpowiedzialny za świadomość i uczucia wyższe, sterujący ciałem poprzez sygnały elektryczne (bodźce nerwowe), oraz chemiczne (hormony).

  Niezaburzona współpraca między nimi jest kluczowa. Wówczas wszystkie procesy zachodzące w naszym ciele są skoordynowane. W każdej komórce uwalniana jest energia, ale w sposób kontrolowany, powoli. Inaczej spłonęlibyśmy jak pochodnia. Skąd się bierze energia? Zjadamy ją, a ona musi być dotransportowana do wszystkich żywych komórek „rurami” (naczyniami krwionośnymi), którymi jesteśmy poprzerastani. Zatkanie się „rury” może powodować ostre zagrożenie życia – mechanizm zawałów i udarów, więc powinniśmy pilnować by układ krążenia mieć w należytej kondycji.

  Motorem napędzającym krew w ruch jest serce. Prawa komora pompuje krew do płuc, gdzie pozbywamy się „spalin” czyli dwutlenku węgla i wody, jednocześnie krew nasyca się tlenem, który w mitochondriach komórek (swoisty rodzaj elektrowni) jest wykorzystywany w spalaniu najczęściej glukozy. Pomyślcie, jedna cząsteczka glukozy: 6 atomów węgla, 12 atomów wodoru, 6 atomów tlenu i podobny do niej C2H5OH, czyli spirytus, którym napędzane są bolidy Formuły1. Istna bomba energii. Z lewej komory wychodzi natomiast gruba „rura” – aorta, rozgałęziająca się na coraz mniejsze „rurki”, ąż do włośniczek omywających komórki. Serce człowieka w przybliżeniu ma wielkość zaciśniętej pięści i jest niesamowicie pracowitym narządem.

 • Upały a organizm człowieka

  Przed nami lato i mamy nadzieję, że będzie słoneczne i pogodne. Umiarkowane temperatury sprzyjają dobremu samopoczuciu i odpoczynku, ale mogą także nadejść upały, które niosą ze sobą pewne zagrożenia. Upał to pojęcie meteorologiczne opisujące stan pogody, gdy temperatura powietrza przy powierzchni ziemi przekracza +30°C. Podczas upałów nasila się ryzyko udaru cieplnego i przegrzania organizmu. W tym czasie należy otoczyć szczególną troską dzieci, osoby starsze i chore.

  Jednym z istotnych elementów decydujących o stałości środowiska wewnętrznego organizmu, czyli homeostazy,  jest mechanizm termoregulacji, który umożliwia utrzymywanie stałej temperatury organizmu mimo jej ciągłych zmian w środowisku zewnętrznym. Zdolność do utrzymania stałej temperatury jest wynikiem zachowania równowagi pomiędzy wytwarzaniem ciepła przez organizm a jego utratą.

  Ciepło jest wytwarzane w organizmie w wyniku przemian metabolicznych w poszczególnych narządach, a następnie oddawane do środowiska. Na proces wędrówki ciepła, czyli wymiany z otoczeniem składają się dwa elementy: wewnętrzny i zewnętrzny przepływ.

  Pierwszy proces polega na tym, że ciepło jest przewodzone z jednej strony bezpośrednio przez tkanki, a czynnikiem decydującym o szybkości tego transportu jest różnica temperatur pomiędzy wnętrzem ciała a temperaturą skóry. Drugim, bardziej znaczącym pod względem ilościowym jest transport ciepła zależny od wielkości przepływu krwi przez narządy, w tym przez skórę, stąd też wzrost temperatury w bezpośrednim otoczeniu organizmu prowadzi do zmniejszenia gradientu temperatur pomiędzy miejscem jego wytwarzania a skórą, co może prowadzić do gromadzenia się jego w nadmiarze i wzrostu ciepłoty ciała. Również stan czynnościowy układu krążenia jest kolejnym czynnikiem determinującym wewnętrzny przepływ ciepła. Dlatego też poza wzrostem temperatury otoczenia zaburzenia czynności układu krążenia, u których najczęstszą przyczyną jest niewydolność serca będą jedną z najczęstszych przyczyn prowadzących do zaburzeń termoregulacji.