Zakład Opieki Zdrowotnej MIL-MED Gryfice.

Przychodnia MIL-MED

  Przychodnie w Gryficach: ul. Ks. Ruta 8  91 384 6850 oraz ul. Dworcowa 21/1  91 384 6855  Pn. - Pt. od 8:00 do 18:00. Rejestracja od godz. 8.00 

 

zespół pielęgniarski milmed

 • Hospicjum Domowe

  Hospicjum domowe świadczy specjalistyczną pomoc lekarską i pielęgniarską w domu pacjenta.

  Swoim zasięgiem obejmuje pacjentów z terenu Gryfic i okolic. Zespół medyczny zapewnia profesjonalne leczenie objawów towarzyszących nieuleczalnej chorobie, a także wsparcie psychologiczne chorym i ich rodzinom.

  Obecnie Zespół Medyczny Hospicjum Domowego składa się z pielęgniarki, lekarza, rehabilitanta oraz psychologa. Pierwsza wizyta odbywa się w dniu zgłoszenia, w trakcie której ustala się plan leczenia i odwiedzin poszczególnych członków zespołu.

  Zadania hospicjum domowego:

  • zwalczanie wszechogarniającego bólu
  • leczenie objawowe innych dolegliwości somatycznych
  • edukacja rodziny w sposobie sprawowania opieki nad chorym, pielęgnacji, wykonywaniu toalety, podawania leków, żywienia
  • leczenie objawowe innych dolegliwości somatycznych
  • łagodzenie cierpień psychicznych i duchowych
  • pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych
  • wspieranie rodzin w czasie trwania choroby i osierocenia
  • wypożyczanie sprzętu:
 • Opieka długoterminowa domowa

  Długoterminowa opieka pielęgniarska  jest to pielęgniarska długoterminowa opieka nad obłożnie chorymi przebywającymi w domu, którzy ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają udzielania systematycznych świadczeń pielęgniarskich.

  Opieką w domu mogą być objęci pacjenci przewlekle chorzy, unieruchomieni z powodu urazu lub przewlekłej choroby, którzy wymagają przynajmniej jednego z wymienionych świadczeń:

  -kroplowe wlewy dożylne wynikające ze stałego zlecenia lekarskiego związanego z prowadzonym procesem leczenia
  - wykonywanie opatrunków
  - karmienie przez zgłębnik
  - karmienie przez przetokę
  - pielęgnacja przetoki
  - założenie i usunięcie cewnika (stałe zlecenie lekarskie)
  - płukanie pęcherza moczowego
  - pielęgnacja rurki trachoeostomijnej

   Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej mogą być zakwalifikowani pacjenci przewlekle chorzy i niepełnosprawni, niezdolni do samoopieki, którzy w ocenie wg zmodyfikowanej skali Barthel uzyskali od 0 do 40 pkt.