72-300 Gryfice, ul. Ks. Ruta 8 +48 91 384 68 50

Położna - jest pracownikiem służby zdrowia, to osoba zajmująca się zdrowiem kobiety na każdym etapie jej życia.  

Położna - zadania  w POZ:
–    prowadzi edukację dotyczącą prozdrowotnego stylu życia
–    edukację przedporodową
–    poradnictwo w zakresie pielęgnacji, rozwoju i żywienia noworodka
–    profilaktykę chorób ginekologicznych i patologii położniczych
–    edukację kobiet we wszystkich okresach życia m.in. profilaktyka chorób nowotworowych narządu rodnego i piersi
–    profilaktykę chorób wieku rozwojowego

Jestem położną z ponad 20 - letnim stażem pracy, posiadam doświadczenie w zakresie lecznictwa zamkniętego tj. szpital, jak również lecznictwa otwartego praca w POZ praca w środowisku. Swoją wiedzę i kwalifikacje uzupełniam poprzez specjalizacje, liczne kursy, szkolenia.

Iwona Sosnowska, położna MIL-MED Gryfice

Hospicjum domowe świadczy specjalistyczną pomoc lekarską i pielęgniarską w domu pacjenta.

Swoim zasięgiem obejmuje pacjentów z terenu Gryfic i okolic. Zespół medyczny zapewnia profesjonalne leczenie objawów towarzyszących nieuleczalnej chorobie, a także wsparcie psychologiczne chorym i ich rodzinom.

Obecnie Zespół Medyczny Hospicjum Domowego składa się z pielęgniarki, lekarza, rehabilitanta oraz psychologa. W czasie pierwszej wizyty pielęgniarki ustala się plan leczenia i odwiedzin poszczególnych członków zespołu.

Pielęgniarską opieką długoterminową domową może być objęty chory, który w ocenie skalą Barthel otrzyma maksymalnie 40 punktów.

Pacjenci objęci opieką hospicjum domowego, innego zakładu opiekuńczego udzielającego świadczeń gwarantowanych w warunkach stacjonarnych lub zespołu długoterminowej opieki domowej dla dorosłych, dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie oraz będący w ostrej fazie choroby psychicznej, nie są obejmowani pielęgniarską opieką długoterminową domową.

Oferujemy szeroko rozumiany transport medyczny dotyczący zarówno chorych, jak również kadry medycznej oraz sprzętu, urządzeń i materiałów medycznych.

Jesteśmy firmą, która dzięki doświadczeniu, wiedzy i wysoko wykwalifikowanej kadrze, zapewnia bezpieczny, szybki i wygodny naszymi karetkami. Dysponujemy specjalistycznymi ambulansami, przystosowanymi do przewozu osób chorych oraz kadry medycznej. Nasze ambulanse pozwalają zachować komfort jazdy, bezpieczeństwo oraz możliwość pracy zespołu medycznego.

Badania laboratoryjne wykonywane są codziennie, od poniedziałku do piątku, od godz. 9.00 do 10.00 w obu lokalizacjach przychodni. 

Większość wyników badań można odebrać dnia następnego od godziny 12.00.

Zachęcamy do skorzystania z możliwości samodzielnego odbioru wyników badań poprzez naszą zakładkę „WYNIKI BADAŃ” wpisując do środkowego formularza PESEL i otrzymany telefonicznie z laboratorium kod SMS.

Strona 1 z 2

Codziennie dokładamy wszelkich starań, aby zagwarantować Naszym pacjentom dopasowaną do ich potrzeb, kompleksową opiekę medyczną, psychologiczną i doradczą.
Przychodnie rodzinne
Kontakt

ZOZ MIL-MED Sp. z o.o.
72-300 Gryfice, ul. Ruta 8
tel. 91 384 68 50
e-mail: ruta@mil-med.pl